25. maj, 2014

19 maj Andra kanaldagen

Kort etapp (28 km) och bara två slussar  i enformig kanal utan annat än träd eller mötande pråmar att se. Lubecker kanal är modern, rak och går högt ovanför omgivande landskap och är oftast kantad av träd och buskar som skymmer utsikten. Byar och städer ligger oftast en bit från kanalen och fabriker och omlastningsplatser vid kanten gör inte utsikten vackrare. Pråmarna som passerar med allt från sand, skrot, olja, säd eller allt möjligt annat kan bestå av upp till tre pråmar som puffas av en liten arbetsbåt och med tanke på att en 100 m lång pråm motsvarar upp till 140 långtradare på vägarna tycker man att det är ett suveränt sätt att sköta transporterna.

I slussarna samsas man med allt från stora pråmar till små kanoter. Lyxade till det med en marina i Lauenburg (el toa och dusch och fik är nu lyx).