27. maj, 2014

22 maj Kanaldag 5

Nu kom vi till allt större byar och städer med hamnar och fabriksområden med sjudande aktivitet både på land och i kanalen. Pråmarna år många och tungt lastade och nöjesbåtarna är få. Vi möter ett fåtal segelbåtar med masterna på taket som vi, mest holländare, och lite fler motorbåtar av olika lyxklass. Vi passerar genomBraunschweig och Hannover och så till sist utanför Minden där vi faktiskt kom in i en liten marina utan att fastna med kölen i ingången. Inga hamnar är annars djupare än 1,50 och kölen är 1,65…och vi (Sverker) har testat.

Det visade sig vara en lyckträff. Här fanns plats att lägga Avatara över sommaren till ett rimligt pris så nu återstår att hitta ett sätt att ta sig hem.